PaikkatietoTaivas osk
02360 ESPOO | +358468773269

Welcome to

PaikkatietoTaivas osk


PaikkatietoTaivas tarjoaa palvelut verkossa paikkatietojen avulla


Maanomistusselvitykset, suostumukset ja luvat. Selvitämme mm. rakentamishankkeita varten maanomistajat ja heidän yhteystietonsa. Toimitus- ja maaoikeusedustus. Laadimme maaoikeusvalituksia ja -vastauksia toimeksiantajan puolesta. Toimimme toimeksiantajan avustajana tai edustajana maaoikeuskäsittelyissä sekä laadimme valituslupahakemuksia Korkeimpaan oikeuteen. Hakemusasiat. Asiakirjojen laatiminen. Perunkirjoitukset, perinnönjaot, osituskirjat, testamentit. Kauppakirjat, kaupanvahvistukset. Poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakeminen. Puunkaatolupien hakeminen asemakaava-alueilla. Lainhuudot ja kiinnitykset. Hallinnanjakosopimukset.PaikkatietoTaivas tarjoaa monenlaisia paikkatietopalveluita alueellisesti, valtakunnallisesti ja jopa EUn laajuisesti. Paikkatietoportaalista löydät vaivatta paikkatietoaineistot, aineiston toimittajat sekä ohjeita ja tukea. PaikkatietoTaivas tarjoaa neuvontaa, koulutusta ja kursseja. Osuuskuntamme ylläpitää ja kehittää kansalaisille maksutonta KITI-kiinteistötietotiliä. Jäsen organisaatiot tuottavat yhteensopivia kiinteistötietopalveluita sekä sovelluksia. Tavoitteenamme on saada jäsenorganisaatioita niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta. PaikkatietoTaivas osuuskunta on perustettu vuonna 2011 erilaisten hankkeiden pohjalta.


Contact PaikkatietoTaivas osk


Address: 02360 ESPOO

Phone: +358468773269
Email: paikkatieto@paikkatietotaivas.fi
xx